14 februari, 2018

Rekrytering

Att anställa är en stor investering för en organisation. Alldeles bortsett ifrån att en felrekrytering medför stora direkta kostnader kan den också påverka arbetsmiljön och medföra andra organisatoriska problem. Genom tillgång till korrekt och relevant information ökar möjligheten avsevärt att kunna fatta välgrundade beslut gällande aktuella kandidater.

Uppgifter om kandidaten inhämtas ifrån offentliga källor som myndigheter, statliga verk, rättsinstanser och sociala medier. Men dessutom ifrån välrenommerade databaser, som sammantaget visar kandidatens unika fingeravtryck, som är viktiga att fånga upp under rekryteringsprocessen. Bakgrundskontrollen blir därför ett värdefullt komplement till den traditionella rekryteringsprocessen med intervjuer och tester.


Bas

Informtionsbild om rapporten BasBasrapporten ger svar på grundläggande bakgrund inom personalia som folkbokföringsuppgifter, den ekonomiska situationen (till exempel förvärvsinkomst, fastighetsinnehav, skulder, fordon mm), juridiska ärenden och sociala medier.

Rapporten används på alla befattningar oavsett om det är den nye busschauffören, ekonomiansvarig eller inhyrd konsult för uppdatering av ekonomisystemet. Rapporten levereras med en sammanfattande analys och inkluderar genomgång av följande delar: 
 

 • Personalia
 • Ekonomi
 • Juridiska ärenden
 • Sociala medier

Leveranstid: 1-4 dagar
Pris:                   3 800 SEK


Utökad

Informationsbild om rapporten UtökadRapporten Utökad ger förutom information om personalia, ekonomi, juridiska ärenden, sociala medier, även information om studie och yrkesbakgrund, tidningsartiklar med koppling till personen, den andra parten i familjen granskas gällande (personalia, ekonomi, juridiska ärenden och sociala medier).

En utökad rapport, vanligen aktuell på befattningar som innebär budget- och eller personalansvar, som till exempel IT-direktör eller personalchef. Rapporten levereras med en sammanfattande analys och inkluderar genomgång av följande delar:

 • Personalia
 • Ekonomi
 • Juridiska ärenden
 • Sociala medier
 • Studie och yrkesbakgrund
 • Tidningsartiklar
 • Familjeförhållande

Leveranstid: 2-6 dagar
Pris:                   9 100 SEK


Executive

Informationsbild om rapporten ExecutiveRapporten Executive ger förutom information om personalia, ekonomi, juridiska ärenden, sociala medier, studie och yrkesbakgrund, tidningsartiklar, familjeförhållande, även information om nuvarande och historiska bolagsengagemang, nuvarande och historiska styrelseuppdrag och kartläggning av närliggande affärsrelationer.

En fördjupad research som lämpar sig för personer som ska ta plats i styrelse, ledningsgrupp eller annan ledande befattning, tex inom ett publikt aktiebolag eller direktörsbefattning. Rapporten levereras med sammanfattande analys och inkluderar genomgång av följande delar:

 • Personalia
 • Ekonomi
 • Juridiska ärenden
 • Sociala medier
 • Studie och yrkesbakgrund
 • Tidningsartiklar
 • Familjeförhållande
 • Nuvarande och historiska bolagsengagemang
 • Styrelseuppdrag
 • Kartläggning av närliggande affärsrelationer

Leveranstid: 3-8 dagar
Pris:                   18 500 SEK


Anpassad

Rapporten anpassas efter kundens unika behov och önskemål. Uppdragsgivaren har en uppfattning av vilken information som är relevant utifrån rekryteringen.
 
 

 
 
 
 

Leveranstid: Beror på omfattning
Pris:                   Offert


Du är varmt välkommen att kontakta oss så återkopplar vi till dig så snart som möjligt.