14 februari, 2018

Rekrytering

Att anställa är en stor investering för en organisation. Alldeles bortsett ifrån att en felrekrytering medför stora direkta kostnader kan den också påverka arbetsmiljön och medföra andra organisatoriska problem. Genom tillgång till korrekt och relevant information ökar möjligheten avsevärt att kunna fatta välgrundade beslut gällande aktuella kandidater.

Uppgifter om kandidaten inhämtas ifrån offentliga källor som myndigheter, statliga verk, rättsinstanser och sociala medier. Men dessutom ifrån välrenommerade databaser, som sammantaget visar kandidatens unika fingeravtryck, som är viktiga att fånga upp under rekryteringsprocessen. Bakgrundskontrollen blir därför ett värdefullt komplement till den traditionella rekryteringsprocessen med intervjuer och tester.


Bas

Informtionsbild om rapporten BasRapporten Bas ger svar på grundläggande uppgifter inom personalia såsom folkbokföringsuppgifter, den ekonomiska situationen (förvärvsinkomst, fastighetsinnehav, skulder, fordon mm), juridiska ärenden och sociala medier.

I denna bakgrundskontroll ingår de delar, som utgör en standard i alla våra rapporter. Kontrollen är användbar för alla typer av befattningsnivåer. Rapporten levereras med en sammanfattande analys och inkluderar genomgång av följande delar:

 

 • Personalia
 • Ekonomi
 • Juridiska ärenden
 • Sociala medier

Leveranstid:
2-4 arbetsdagar

Pris:
4 900 kr


Utökad

Informationsbild om rapporten UtökadRapporten Utökad ger, utöver vår standard i Bas-rapporten, även information om studie- och yrkesbakgrund, tidningsartiklar med koppling till personen och det görs även en granskning av en familjemedlem gällande personalia, ekonomi, juridiska ärenden och sociala medier.

En utökad rapport är användbar på befattningar som innebär budget- och/eller personalansvar. Rapporten levereras med en sammanfattande analys och inkluderar genomgång av följande delar:

 

 • Personalia
 • Ekonomi
 • Juridiska ärenden
 • Sociala medier
 • Studie och yrkesbakgrund
 • Tidningsartiklar
 • Familjeförhållanden

Leveranstid:
3-6 arbetsdagar

Pris:
11 900 kr


Executive

Informationsbild om rapporten ExecutiveRapporten Executive ger, utöver vår standard i Bas-rapporten, information om studie- och yrkesbakgrund, tidningsartiklar, familjeförhållanden men även nuvarande och historiska bolagsengagemang, nuvarande och historiska styrelseuppdrag samt kartläggning av närliggande affärsrelationer.

Denna kontroll är en fördjupad research, som lämpar sig för personer som ska ta plats i en styrelse, ledningsgrupp eller annan ledande befattning, t ex inom ett publikt aktiebolag eller en direktörsbefattning. Rapporten levereras med en sammanfattande analys och inkluderar genomgång av följande delar:

 • Personalia
 • Ekonomi
 • Juridiska ärenden
 • Sociala medier
 • Studie och yrkesbakgrund
 • Tidningsartiklar
 • Familjeförhållanden
 • Nuvarande och historiska bolagsengagemang
 • Styrelseuppdrag
 • Kartläggning av närliggande affärsrelationer

Leveranstid:
5-10 arbetsdagar

Pris:
24 500 kr


Anpassad

En anpassad rapport utgår ifrån ditt unika behov men bygger alltid på vår standardrapport Bas. I dialog tittar vi därutöver på vilka specifika delar som behöver undersökas för att matcha just dina önskemål.

Leveranstid och pris enligt överenskommelse.

 


 

Du är varmt välkommen att kontakta oss här: