2 april, 2019

Hantering av personuppgifter

Pinpoint Bakgrundskontroll AB är personuppgiftsbiträde för behandlingen av dina personuppgifter. Vi har ett transparant förhållningssätt och det är viktigt att du förstår vad vi gör med dina personuppgifter och att du känner ett förtroende med att vi behandlar personuppgifter om dig på ett tryggt och säkert sätt. Om du har frågor angående Pinpoints hantering av information kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@pinpointbk.se.

Vi följer aktuell dataskyddslagstiftning och har därför ett dataskyddsombud. Den övergripande uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att vi följer gällande dataskyddslagstiftning. Som beställare och kandidat har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss och därmed har du rätt att

  • få registerutdrag
  • begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter
  • begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter; vi kan dock i vissa fall ha rätt att neka radering, antingen för att uppgifterna behöver sparas på grund av kundförhållandet eller på grund av lagstiftning.
  • invända mot behandlingen av personuppgifter