24 augusti, 2017

Tjänster

Affärskritiska beslut ska baseras på korrekt och relevant information

När du ska nyanställa eller inleda en ny affärsrelation är det att beteckna som stora och riskfyllda investeringar. Du har allt att vinna på att göra en ordentlig bakgrundskontroll. En felrekrytering kan medföra oönskade kostnader och få negativ inverkan på arbetsmiljön. En ogynnsam affärsrelation kan såväl skada varumärket som ge betydande ekonomisk förlust. Genom tillgång till korrekt och relevant information ökar dina möjligheter avsevärt att kunna fatta välgrundade och långsiktigt hållbara beslut.

För att säkerställa att sökningen matchar det aktuella behovet hos dig som kund inleder vi med en dialog och gör tillsammans en bedömning av vad sökningen bör omfatta. Därefter sker informationshämtning och sökningar i för uppdraget relevanta källor. Slutligen görs en sammanställning och analys av all inhämtad information och vi går därefter igenom hela underlaget tillsammans med dig som kund och levererar allt i en samlad rapport.

 

 

Gå till Due Diligence Partner

Due Diligence Partner

 

Gå till Due Diligence Invest

Due Diligence Invest