14 februari, 2018

Due Diligence Invest

Informationsbild om due diligence investFörvärv, bolagsinvesteringar eller att hitta rätt investerare är stora och strategiskt riskfyllda affärer. Att genomföra kontroller av de personer som är involverade i det aktuella företaget i syfte att minska affärsrisken i uppgörelsen, bör därför vara en självklarhet. Om dessa nyckelpersoner följer med i affären bör de vara seriösa och stabila och på intet sätt riskera att inverka negativt på det andra bolagets värdegrund eller varumärke. Rapporten levereras med en sammanfattande analys och inkluderar genomgång av följande delar:

 

  • Bakgrundskontroll på Executive nivå på max 3 personer i styrelse, ledning eller ägare

Leveranstid:
5-15 arbetsdagar

Priser:
66 000 kr, 3 kontroller (22 000 kr/rapport)
46 000 kr, 2 kontroller (23 000 kr/rapport)
24 500 kr, 1 kontroll

Du är varmt välkommen att kontakta oss så återkopplar vi till dig så snart som möjligt.