Trygga din affär med grundlig bakgrundskontroll

Tjänster

Go to Due Diligence Partner

Due Diligence Partner

Go to Due Diligence Invest

Due Diligence Invest

Affärskritiska beslut ska baseras på korrekt och relevant information

Arbetssätt

Steg 1

Dialog med uppdragsgivaren och gemensam bedömning av vad sökningen bör omfatta.

Steg 2

Informationsinhämtning ifrån för uppdraget relevanta källor.

Steg 3

Sammanställning och analys av inhämtad information.

Steg 4

Leverans och genomgång av rapporten med uppdragsgivaren.

Samarbetspartners